הזדמנויות לצמיחה

על הקשר בין הזדמנויות לצמחים

הצמחת הזדמנויות. צירוף המילים הזה הוא לא טעות. בדיוק כמו שאנחנו מכינים את האדמה, שותלים בה צמחים ומטפחים אותם כדי